Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Okulski Edward

Data ostatniej modyfikacji:
26-09-2017
Część naukowa
NazwiskoOkulski
Imię / ImionaEdward
PseudonimWacław
Data urodzenia13 - VII - 1891
Miejsce urodzenia (przynależy)Wieliczka
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacji17984
Przydział08.VIII.1914r. - 07.I.1915 r. 1 pułk V baon 1 kompania – szeregowy; 7.I.1915 r. - 09.VIII.1915 r. 7 pułk V baon 1 kompania – kapral; 09.VIII.1915 r. - 12.XI.1915 r. 7 pułk V baon 3 kompania – sierżant liniowy; 11.XI.1915 r. - 27.XI.1915 r. 7 pułk V baon 3 kompania – sierżant (komendant plutonu); 31.XI.1916 r. - 30.IX.1917 r. 1 pp Legionów Komenda Karabinów Maszynowych – obóz ćwiczeń w Przemyślu jako szef oddziału w randze sierżanta.
Imię matkiMaria
Imię ojcaJan
Zawódabsolwent seminarium nauczycielskiego
Stanwolny
Wyznanierzymskokatolickie
Sygnatura1 pp; „ Z dziejów walk o niepodległość”, t. 2, red. Marek Gałęzowski, Sławomir Kalbarczyk, Jerzy Kirszak, Warszawa 2013, s. 18 - 32; Jerzy Hojarczyk „Związki Strzeleckie w obwodzie wielickim 1912 – 1914”, wydano nakładem autora, Warszawa 1939; Lista personalna CAW ap. 740 Okulski Edward; Odpis karty wojskowej nr 17984 CAW ap. 740 Okulski Edward; „Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej – ofiary Zbrodni Katyńskiej” red. Artur Ochał, Warszawa 2016;
Przebieg służbyW latach 1912 – 1914 należał w Wieliczce do stałych drużyn polowych „Sokoła”, jak również był związany ze Związkiem Strzeleckim, gdzie posiadał pseudonim „Wacek” a w późniejszych latach „Wacław”. W dniu 7 sierpnia 1914 roku wraz ze Związkiem Strzeleckim w składzie 1 sekcji plutonu wielickiego w stopniu kaprala wyruszył do Krakowa (Oleandry), gdzie dotarł w godzinach wieczornych. 8 sierpnia po Mszy św. pluton wielicki został wcielony do 12 kompanii Wacława Kostki Biernackiego, która wyruszyła do Krzeszowic, gdzie została wyposażona w karabiny typu Werndla. W Rykoszynie 18 sierpnia pluton wielicki wszedł w skład 1kompani V baonu 1 pułku strzelców, którego komendantem był Michał Karasiewicz – Tokarzewski, a komendantem 1 kompani Stanisław Sław - Zwierzyński. 5 września strzelców włączono do Legionów. Wyruszyli z Kielc przez Morawicę, Stopnicę, Pacanów, przekroczyli Wisłę a następnie Szczucin i wieś Borusową. 20 września pluton wielicki przeszedł chrzest bojowy pod Nowym Korczynem. Pod koniec września pluton wielicki przeprawił się przez Wisłę i ruszył w stronę Warszawy przez Piotrowice, Morawiany i Wiślicę. W połowie października pułk z plutonem wielickim omijając Radom wziął udział w bitwie pod Laskami oraz 2 i 3 listopada w bitwie pod Brzechowem. Po powrocie do Krakowa i krótkim odpoczynku 15 listopada strzelcy wyruszyli do Limanowej, gdzie V baon bił się z Moskalami, a następnie skierowany na Tarnów, gdzie w dniach 22 – 25 XII 1914 r. odbyła się jedna z najcięższych bitew stoczonych przez I Brygadę Legionów w tym pluton wielicki – bitwa pod Łowczówkiem. Poległo w niej wielu żołnierzy z plutonu wielickiego a kilku odniosło rany. Zdrowych pozostało zaledwie 14 (wśród nich Edward Okulski), którzy zostali wcieleni do innych plutonów ponieważ pluton wielicki przestał istnieć. E. Okulskiego przydzielono do tzw. 3 pp odział karabinów maszynowych. Za dzielność i bojowość okazaną podczas walki Edward Okulski został odznaczony srebrnym medalem waleczności II kl. (austriacki). W 1916 r. ukończył szkołę oficerską w Zambrowie i na skutek konfliktu z majorem Żymierskim, przeniósł się do 1 pułku 2 oddziału karabinów maszynowych. Po odmowie złożenia przysięgi skierowany został na front włoski od 2 września 1917 r. Następnie w terminie 30.IX.1917 r. - 30.X.1917 r. został skierowany na szkolenie do Klanzu pod Tryestem. Wraz z grupą szkoleniową „Klanz” trafił na front włoski do 20 Galicyjskiego Pułku Piechoty im. Księcia Pruskiego Henryka jako jednoroczny sierżant – dowódca plutonu karabinów maszynowych, następnie do 46 Pułku Piechoty im. Hrabiego Kirchbacha i do 13 Galicyjskiego Pułku Piechoty również ze stopniem jednorocznego sierżanta i funkcją dowódcy plutonu karabinów maszynowych. Urlopowany od 3 września 1917 r. przyjechał do domu do Wieliczki, następnie trafił do szpitala garnizonowego nr 15 w Krakowie z powodu malarii, gdzie doczekał się powstania krakowskiego. Pod koniec października uciekł ze szpitala. W dniach 11 – 13 listopada 1918 r. zgłosił się do Komendy odradzającego się Wojska Polskiego (w stopniu chorążego ze starszeństwem od 01.XI.1918 r do mjr Juliusza Borka – Boreckiego i dostał przydział do ppor. Eugeniusza „Koguta” Wyrwińskiego wraz z którym, organizował karabiny maszynowe w koszarach Krakowa (Prądnik Czerwony). W odtwarzającym się 5 pułku piechoty Legionów Polskich został wyznaczony na instruktora karabinów maszynowych w batalionie zapasowym w Radymnie. Odznaczenia: Krzyż srebrny Orderu Wojennego VM V klasy nr 496, Krzyż Virtuti Militari nr 14384 (pośmiertnie - zbiorowo), Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych – czterokrotnie, Srebrny i złoty Krzyż Zasługi, Medal za wojnę 1918 – 1921, Medal X lecia odzyskania niepodległości, Medal za długoletnią służbę, Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 (pośmiertnie), Krzyż Legionów, Odznaka I brygady Legionów "Za wierną służbę", Krzyż zdobywców Wilna nr W 499.
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Okulski Edward
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.

Wpisy użytkowników

tytuł autor data wpisu
Fotografia z okresu międzywojennego, Tczew moderatorMJP 26-09-2017 czytaj >>
Fotografia grupowa z orkesu służby w Legionach moderatorMJP 26-09-2017 czytaj >>
Fotografia portretowa (1933 r.) moderatorMJP 26-09-2017 czytaj >>
Losy po listopadzie 1918 r. moderatorMJP 26-09-2017 czytaj >>
Galeria
Fotografia z okresu międzywojennego, Tczew
Edward Okulski w mundurze SG. Za przesłanie skanu fotografii dziękujemy Panu Jakubowi Okulskiemu.
Fotografia grupowa z orkesu służby w Legionach
Edward Okulski zajmuje centralne miejsce w pierwszym od dołu siedzącym rzędzie (siódmy licząc od prawej jak i lewej strony). Za przesłanie skanu zdjęcia dziękujemy Panu Jakubowi Okulskiemu.
Fotografia portretowa (1933 r.)
Za przesłanie skanu fotografii dziękujemy Panu Jakubowi Okulskiemu.
Pokazuj podpowiedzi