Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Nowakowski Wiktor

Data ostatniej modyfikacji:
16-09-2014
Część naukowa
NazwiskoNowakowski
Imię / ImionaWiktor
Pseudonim"Wielkopolanian"
Data urodzenia5-X-1882
Miejsce urodzenia (przynależy)Poznań, przynależny Kraków
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjipor.piech. 16944
Przydział1. pp LP, 5.pp LP, POW
Imię matki
Imię ojcaJan
Zawódksięgarz
Stanwolny
Wyznanierzymsko-katlickie
SygnaturaCAW 1.pp LP; CAW 120.63.1028; CAW 120.63.746; CAW AP 3291, 4141; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.III,L-O; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928; R.O.Rez.1934.
Przebieg służbyPierwsze lata gimnazjum zaliczył w Poznaniu, maturę złożył w Gimnazjum OO. Zmartwychwstańców w Krakowie. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego, które opuścił po 2.5 roku posługi. Od 1912 roku należał do ZS, ukończył kurs oficerski organizacji. 4 VIII 1914 zgłosił się do oddziałów strzeleckich w Krakowie i objął komendę nad plutonem w 2.komp. IV baonu strzeleckiego. 9 X 1914 znalazł się w pierwszej puli awansów oficerskich (ppor.piech.) w 1.pp LP. Z dniem 15 II 1915 objął dowodzenie nad 2.plutonem 2.komp. III baonu 1.pp LP. Ranny pod Konarami (21 V 1915) leczył się w Krakowie. Po powrocie do służby został mianowany por.piech. (2 VII 1916) i dowódcą 3.komp. III baonu 1.pp LP (z dniem 15 VII 1915). 22 VIII tego roku przejął komendę nad 5.komp. 5.pp LP, którą sprawował do kryzysu przysięgowego 1917 roku. Po kryzysie przysięgowym przeszedł do pracy w POW na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie. Brał udział w rozbrajaniu garnizonu austriackiego w Lublinie. Od 1 XI 1918 był oficerem ds poruczeń specjalnych przy E.Rydzu-Śmigłym a od 4 XII tego roku dowódcą m.Chełm. 17 XII 1918 awansował na kpt.piech., 20 V 1919 na mjr.piech. Od 18 XII 1918 dowodził III baonem 35.pp z którym walczył na froncie Ukraińskim. Od 25 I 1920 do 24 XII 1925 dowodził 35.pp. Po wojnie z bolszewikami zweryfikowany w stopniu ppłk.piech. ze starszeństwem z 1 VI 1919, w .1921-1922 ukończył kurs dla dowódców piechoty dywizyjnej. Od 28 XII 1925 był kierownikiem PW przy 26.DP, potem komendantem m.Lwowa (od 23 V 1927). Od 3 II 1928 pozostawał w stanie nieczynnym i 31 X 1930 przeniesiony został w stan spoczynku. Po wyjściu z WP służył w Straży Granicznej a przez pewien czas był komisarzem rządowym w Tarnopolu. Zmarł 4 IV 1936, pochowany na Powązkach w Warszawie. Odznaczony VM 5.klasy, KN, Polonią restituta 4.klasy, KW 4x., francuska Legią Honorową 5.klasy.