Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Niementowski Romuald

Data ostatniej modyfikacji:
27-12-2014
Część naukowa
NazwiskoNiementowski
Imię / ImionaRomuald
Pseudonim
Data urodzenia12 - XI - 1889
Miejsce urodzenia (przynależy)Monasterzyska
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor. kaw.
Przydział1. p.uł. LP
Imię matki
Imię ojca
Zawódstudent Politechniki Lwowskiej
Stan
Wyznanierzymsko-katolickie
SygnaturaCAW 1.p.uł. LP; Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; H.Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, Warszawa 1935; J.Smoleński, 1 Pułk Ułanów Beliny im.Józefa Piłsudskiego, "Beliniak", Londyn, nr 8-9 (1958), nr 9 (1959), nr 11 (1960); W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.III, L-O.
Przebieg służbyBył członkiem oddziału konnego "Sokoła" w Zamarstynowie, dzielnicy Lwowa. Studiował na Wydziale Górniczym Politechniki w Leoben. W 1913 zaangażował się w prace tamtejszej struktury PDS. Uzyskał stopień kadeta. 4 VIII 1914 dołączył w Krakowie do grupy ochotników konnych M.Śniadowskiego ze Lwowa i w raz z nimi został przekierowany pod Kielce, gdzie połączył się z oddziałem konnym W. Beliny-Prażmowskiego. Od 9 XI do 1 XII 1914 był zastępcą dowódcy plutonu, potem dowodził 2. i 4. plutonem. Służył następnie w 4. szwadronie I Dyonu Jazdy Beliny, a od 1 I 1916 w 1. p.uł. 1 XI 1916 został mianowany podporucznikiem. Po wycofaniu LP z linii frontu w okolice Baranowicz (X 1916), został skierowany jako instruktor do Szkoły Podoficerskiej 1. p.uł. w Ostrołęce. Po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej. W X 1918 powrócił do kraju i włączył się w proces odtwarzania kawalerii legionowej, w Kraśniku sformował 4 szwadron późniejszego 7. p.uł. Walczył na jego czele z Ukraińcami a potem na froncie Litewsko-Białoruskim. W IV 1920 roku oddelegowany do Oficerskie Szkoły Jazdy w Starej Wsi pod Warszawą. 15 VII 1920, został jako rtm.kaw. przydzielony jako zastępca dowódca ochotniczego 201 ochotniczego pułku kawalerii w 3.Pułku Szwoleżerów. Po wojnie zweryfikowany jak mjr kaw. ze starszeństwem z 1 VI 1919 roku. Służył nadał w 3.Pułku Szwoleżerów. 28 I 1928 objął komendę nad 2. psk. 1 I 1931 mianowany płk. po czym objął stanowisko komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej. 22 VIII 1939 został zastępcą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Podczas kampanii wrześniowej dowodził baonem złożonym z kursantów Centrum Wyszkolenia Straży Granicznej. Po internowaniu w Rumunii, przedostał się do jednostek polskich w Palestynie. Po wojnie osiadł w Wlk.Brytanii, zmarł 25 XI 1957 w Dartford w hrabstwie Kent. Odznaczony VM 5.klasy, KN, Polonią Restituta 4.klasy, KW 3 x.
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Niementowski Romuald
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.
Pokazuj podpowiedzi