Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Mieszkowski Jan Andrzej Feliks

Data ostatniej modyfikacji:
26-12-2014
Część naukowa
NazwiskoMieszkowski
Imię / ImionaJan Andrzej Feliks
Pseudonim"Ułan"
Data urodzenia5 - V - 1890
Miejsce urodzenia (przynależy)Kalisz
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.kaw.
Przydział1. p.uł. LP
Imię matkiMarta z Mayerów
Imię ojcaFeliks, handlowiec
Zawódstudent Wyższej Szkoły Tekstylnej w Verviers
Stanżonaty od 1917 z Marią z Koralewskich
Wyznanierzymsko-katolickie
SygnaturaCAW 1.p.uł.LP; IJP-NY, AGNW, Ordre de Battaile WP, 1919-1920; Spis ewidencyjny byłych żołnierzy 1 Pułku Ułanów Polskich Beliny im.Józefa Piłsudskiego, „Beliniak”, nr 12, Londyn 2 VIII 1962; T.Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.III, L-O.
Przebieg służbyPoczynając od 1 IX 1910 odbywał jednoroczną służbę wojskowa w armii carskiej (13. p.uł). Chor.rez.kaw. z 1912 roku. W 1912 wyjechał na studia do Wyższej Szkoły Tekstylnej w Verviers. Tam zaangażował się w prace prężnego środowiska akademickiego polskiego. Był organizatorem i komendantem miejscowego oddziału ZS. W końcu lipca 1914 wyruszył wraz z 9 ochotnikami z Belgii do Krakowa, po wybuchu wojny został przez Niemców aresztowany. Dotarł do Częstochowy 4 X 1914 roku, a stamtąd do szwadronu jazdy Beliny-Prażmowskiego. Od 29 I 1915 był zastępcą dowódcy 1. plutonu 3. szwadronu. 23 III 1915 mianowany ppor.kaw. od 20 VIII 1915 do 1 IX 1916 był adiutantem mjr.Beliny, a następnie (2 IX 1916) zastępcą dowódcy i dowódcą 3. szwadronu 1. Pułku Ułanów LP. Po kryzysie przysięgowym internowany (25 VII 1917) w Beniaminowie. Zwolniony w marcu 1918, w listopadzie tego roku zgłosił się do WP i uczestniczył w tworzeniu I BJ. Od 8 VIII do 30 XI 1919 dowodził 11. P.Uł.Leg. Przez miesiąc grudzień 1919 roku był referentem w Inspektoracie jazdy DOGen.Warszawa. Potem odkomenderowany do Centralnej szkoły Podoficerów Jazdy w Przemyślu (1 I -19 VI 1920). Od 20 VI do 6 VII 1920 służył w O.III Operacyjnym 1 DJ, potem objął dowództwo szwadronu sztabowego do GO gen.K.Sawickiego (VII - VIII 1920. Od 15 VIII dowodził I Dyonem Jazdy Ochotniczej Lubelskiej. 23 III 1921 przeszedł do rezerwy w stopniu rtm ze starszeństwem z 1 VI 1919. Pracował jako dyrektor fabryk tekstylnych, po maju 1926 w administracji państwowej, m.in. jako starosta Białymstoku, Chojnicach, Warszawie (1934-1937 i Radomiu (1937-1939). 18 IX 1939 przekroczył granicę z Rumunią, 25 I 1940 dotarł do Francji, zaciągnął się tam do Legii Oficerskiej. Po przedostaniu się do Wlk Brytanii służył w PSZ, w 1950 wyemigrował do Kanady. Zmarł 23 III 1974 w Toronto. Odznaczony KN, KW. Brat Emila, ułana 1.p.uł.LP
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Mieszkowski Jan Andrzej Feliks
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.
Pokazuj podpowiedzi