Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Krajewski Alfred

Data ostatniej modyfikacji:
28-08-2014
Część naukowa
NazwiskoKrajewski
Imię / ImionaAlfred
Pseudonim
Data urodzenia7-II-1896 (deklarowany 1895)
Miejsce urodzenia (przynależy)Lwów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjichor.piech. 638
Przydział3.pp LP
Imię matkiWincentyna
Imię ojca
Zawódstudent Politechniki Lwowskiej
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW 120.63.263; Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II, G-K.; R.Dalecki, Armia "Karpaty" w wojnie obronnej 1939 r., Rzeszów 1989; R.O.1923; R.O.1924;R.O.1928; R.O.1932; R.O.1939.
Przebieg służbySłużył w 3.pp LP. Ukończył Szkołę Chorążych LP (1 III - 1 V 1916) i z dniem zakończenia kursu mianowany chor.piech. W czasie bitwy pod Kostiuchnówką (4-6 VII 1916) dostał się do niewoli rosyjskiej. 8 XII 1918 przyjęty do WP, przydzielony został do DOGen. Warszawa. Po wojnie zweryfikowany jako kpt.piech. ze starszeństwem z 1 VI 1919, ukończył WSWoj. (1921-1923), po czym awansował na mjr.SG piech. Po ukończeniu kursu służył w O.IIIa Biura Ścisłej Rady Wojennej. W 1928 przydzielony Inspektoratu Armii a nastepnie do GISZ (1932). 1 I 1930 awansowany na ppłk.dypl.piech, 19 III 1938 na płk.dypl.piech. Uczestniczył w zajęciu Zaolzia. Jako dowódca 1.Pułku Strzelców Podhalańskich i II Brygady Górskiej w Armii "Karpaty" walczył w kampanii 1939 roku. 10 IX 1939 objął dowództwo piechoty dywizyjnej 24.DP. Po przedostaniu się do Rumunii, uszedł w grudniu 1939 n Węgry, gdzie działał w Bazie nr 1 ZWZ. Używał pseudonimu "Adam Polesiński". Po koniec 1940 wyjechał do Grecji i Turcji, gdzie funkcjonował w bazach łączności z krajem. Od 1943 do demobilizacji w 1947 służył w sztabie NW w Londynie. Zmarł w Wlk.Brytanii przed 1969 rokiem. Odznaczony KN, KW 3x, Złotym Krzyżem Zasługi.