Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Kowalski Adam

Data ostatniej modyfikacji:
21-12-2017
Część naukowa
NazwiskoKowalski
Imię / ImionaAdam
PseudonimGrot
Data urodzenia1897
Miejsce urodzenia (przynależy)Rzeszów
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjikapral
Przydział1.pp LP
Imię matki
Imię ojca
Zawóduczeń seminarium
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW I.120.63.630; CAW I.120.63.1028; http://www.bibliotekapiosenki.pl/osoby/Kowalski_Adam/biografia
Przebieg służbyWnuk powstańca styczniowego, Józefa Kowalskiego. W 1912 r. zaciągnął się do „Strzelca”. Wstąpił do LP 21 VIII 1914. wraz z 2 kompanią rzeszowską, służył w 1. i 3. kompanii VI baonu. Ranny pod Łowczówkiem 18 XI 1914. Jako poeta zadebiutował na froncie. Pierwszy jego wiersz powstał w 1915 r. W bitwie pod Krzywopłotami został ciężko ranny. Podczas rekonwalescencji w szpitalu legionowym przygotował się do matury, którą zdał w maju 1915 r. Początkowo był żołnierzem oddziałów pomocniczych I Brygady. W maju 1916 r. przeszedł do 3 pp II Brygady Legionów Polskich i brał udział w walkach tego pułku nad Styrem oraz pod Stochodem, tam też zachorował na tyfus plamisty. Po wyleczeniu wrócił do służby wojskowej. Po kryzysie przysięgowym został internowany w Huszt, wcielony do armii austriackiej, i wysłany na front włoski. W listopadzie 1918 r. wstąpił do wojska polskiego, był założycielem oraz kierownikiem Uniwersytetu Żołnierskiego w Grodnie. Pełnił funkcję szefa sekcji oświatowej 2 Armii, a także kierował kursami metodyczno-oświatowymi dla oficerów w Wilnie. Jednocześnie redagował dwutygodnik „Reduta”, kierował referatem oświatowym w Ministerstwie Spraw Wojskowych, a następnie był redaktorem naczelnym „Żołnierza Polskiego”. Kierował także redakcją „Polski Zbrojnej”. Napisał wiele utworów, spośród których znacząca część zyskała popularność. Uczestniczył w kampanii wrześniowej w stopniu kapitana. Jako jeniec wojenny został internowany w obozie Bals w Rumunii. Po opuszczeniu obozu, od kwietnia 1940 służył w Armii Polskiej we Francji, zaś po ewakuacji do Wielkiej Brytanii został przydzielony do formującego się w Szkocji 2 Batalionu Strzelców "Kratkowane Lwiątka". Od sierpnia 1940 był kierownikiem referatu kulturalno-oświatowego 1 Brygady Strzelców. Po wojnie nie wrócił do kraju. Zmarł 3 marca 1947 r. w Edynburgu.
Zgłoś uwagiZgłoś uwagi Przesłane materiały zostaną poddane weryfikacji historycznej
Mapa
Znaczniki związane z legionistą: Kowalski Adam
/ lub kliknij na mapie aby dodać znacznik
Wpisy użytkowników
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników na ich wyłączną odpowiedzialność i nie gwarantuje poprawności merytorycznej i językowej treści dodawanych do Części Społecznościowej Wykazu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za poglądy i opinie użytkowników zawarte we wprowadzonych przez nich treściach. Materiały i treści zamieszczane przez Użytkowników odzwierciedlają poglądy i opinie Użytkownika i nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie Administratora.
Pokazuj podpowiedzi