Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Kosiba Adam Antoni

Data ostatniej modyfikacji:
18-08-2014
Część naukowa
NazwiskoKosiba
Imię / ImionaAdam Antoni
Pseudonim
Data urodzenia26-X-1893
Miejsce urodzenia (przynależy)Sieniawa pow. Jarosław
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjippor.rach. 21385
Przydział2.pp LP, 6.pp LP, 2.p.uł.
Imię matkiAntonina
Imię ojcaKarol
Zawód
Stan
Wyznanie
SygnaturaCAW, KN 12.05.1931; CAW 120.63.263 CAW I.120.1.128; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; PSB t.XIV (1969); W.K.Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik Biograficzny, t.II, G-K; T.Malinowski, M.Szumański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939; R.O.1923; R.O.1924; R.O.1928' R.O.1932; R.O.1939.
Przebieg służbyMaturę uzyskał w I Gimnazjum Klasycznym w Jarosławiu. W 1912 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa UJ. Należał jednocześnie do "Sokoła". W sierpniu 1914 roku wstąpił do Legionów. Przydzielony zrazu do . IV baonu 2.pp LP przeszedł wraz z nim kampanie karpacką do końca 1914 roku. Zachorował na tyfus i odszedł do szpitala, w którym przebywał do kwietnia 1915 r. Po wyleczeniu ukończył Szkołę Podoficerów Rachunkowych w Piotrkowie i otrzymał przydział do 15.komp.6.pp LP. W 1916 służył w Domu Ozdrowieńców w Kamieńsku jako podoficer rachunkowy. Od 1 I 1917 był oficerem kasowym (chorążym) II baonu 3.pp LP. 1 IV 1917 roku mianowany ppor.rach. W okresie kryzysu przysięgowego był oficerem rachunkowym w 2 p.uł. Przy próbie przejścia II Brygady pod przez linie frontu pod Rarańczą został aresztowany i internowany w Talaborfalva. 4 XI 1918 brał udział w rozbrajaniu okupantów. Od 5 XI w WP, w sekcji gospodarczej MSWojsk, oraz na innych stanowiskach w tym ministerstwie. W l.1923-191926 służył w I Okręgowym Szefostwie Intendentury w Warszawie. 1 VII 1925 awansowany do stopnia ppłk int., w.l.1932-1936 był Szefem Intendentury w DOK IX w Brześciu. 1 I 1936 awansował na płk int. W kampanii Wrześniowej 1939 był Szefem Intendentury SGO "Narew". Internowany na Litwie po 21 IX 1939, został po zajęciu tego kraju przez Armię Czerwoną aresztowany i wywieziony do Kozielska, a 2 VII 1940 do Griazowca. Po układzie Sikorski-Majski z 30 VII 1941 został zwolniony i wstapił do Armii Polskiej w Rosji. Służył na Bliskim Wschodzie od 1943 był szefem służby pieniężnej PSZ. Po 1946 w PKPR i Komisji Likwidacyjnej PSZ. Zdemobilizowany 1 VII 1948 osiadł w Londynie.Zginął w wyniku wypadku w Londynie (31 VII 1966), pochowany na cmentarzu South Ealing. Odznaczony KN, Polonią Restituta 5.klasy, KW 4x.