Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918

zawiera naukowo zweryfikowane informacje o Legionistach Polskich

Kasza Władysław

Data ostatniej modyfikacji:
03-07-2014
Część naukowa
NazwiskoKasza
Imię / ImionaWładysław
Pseudonim
Data urodzenia6-VIII-1895
Miejsce urodzenia (przynależy)Polanka k.Krosna
Stopień wojskowy / nr karty / nr legitymacjichorąży piechoty 30593
Przydział3.pp LP
Imię matkiZofia
Imię ojcaTomasz
ZawódUczeń 7 klasy Szkoły Realnej
Stan
Wyznanier-k
SygnaturaCAW 4.pp LP; Lista Starszeństwa Oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917; R.O.1923; R.O.1924; R.O. 1928; R.O.1932; P. Babinetz, Ruch niepodległościowy w Krośnieńskiem 1900-1918, Krosno 2007 mps;
Przebieg służbyMieszkał w Tłokach, uczył się Szkole Realnej w Krośnie. Od 1913 był członkiem ZS. Po wstąpieniu do Legionów (1914) został przydzielony do 3.pp LP z którym przeszedł kampanię karpacką. Po utworzeniu 4.pp LP (11 IV 1915) został tam odkomenderowany. Służył w w 8.komp. 1 I 1917 mianowany chorążym piechoty, służył w KIZ. Po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej. Utrzymywał kontakt z POW. Po odzyskaniu Niepodległości służył w 4.pp Leg i brał udział w odsieczy Lwowa. Służył wówczas w 1.komp. 4.pp Leg., w wojnie z bolszewikami dowodził baonem. Zweryfikowany jako kpt.piechoty ze starszeństwem z 1 VI 1919, awansowany został mjr (1 VII 1923). 1 I 1930 został ppłk piechoty. W 1934 mianowany Komendantem Placu w Częstochowie. Zmarł śmiercią samobójczą 25 I 1937 w Warszawie. Odznaczony VM 5 klasy, KN, KW 4x.