Legioniści Polscy - Wykaz Społecznościowy

umożliwia Internautom wprowadzanie zdjęć, dokumentów oraz historii rodzinnych bez weryfikacji naukowej

Piszczek Ludwik Paweł
Data ostatniej modyfikacji: 26-09-2017

Losy po 1918 r.

8 lipca 1920 roku w kościele Św. Kazimierza w Wilnie starszy sierżant Ludwik Piszczek poślubił Paulinę Szałacką, z którą miał czworo dzieci.5 Rozkazem D.O.K. nr 52/232 z dnia 13 VI 1923 r. mianowany został na podoficera zawodowego w stopniu chorążego (z terenu D.O.K. III – radiostacja nr 2).6 Od 1923 r. Ludwik Piszczek z rodziną mieszkał w Wilnie w koszarach 1 pułku piechoty legionów mieszczących się w dzielnicy kalwaryjskiej za Wilją i był zastępcą dowódcy radiostacji porucznika Ciężkiego z Poznania. W roku 1926/27 uczęszczał na Koedukacyjne Kursy Maturyczne i Przygotowawcze im. Piotra Skargi w Wilnie, Koncesjonowane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego jako uczeń IV kursu klasy 7 i 8 Gimnazjum matematyczno - przyrodniczego. Kurs ten ukończył otrzymując świadectwo w dniu 20 czerwca 1927 roku. Wczesną wiosną prawdopodobnie w marcu 1928 roku został przeniesiony do Krakowa, gdzie w fortach bieńczyckich (miejscowość Bieńczyce) objął dowództwo radiostacji fortu. Wraz z rodziną zamieszkali w budynku murowanym, parterowym należącym do obsługi fortu. Ponieważ żona nie mogła się przyzwyczaić do warunków tam panujących nakłoniła Ludwika aby powrócili do Wilna. Chorąży Piszczek mimo możliwości awansu odszedł z wojska i późną jesienią wraz z rodziną wrócił do Wilna.7 Po powrocie zatrudnił się w Dyrekcji Poczty i Telegrafów na stanowisku asesora – specjalisty ds. radia. Wraz z rodziną zamieszkali przy ulicy Żwirowa Góra 10 w Wilnie. Chorąży rezerwy L. Piszczek został powołany do odbycia 8 tygodniowego przeszkolenia w Szkole Podoficerów Zawodowych Piechoty w Grudziądzu, które ukończył dnia 29.08.1931 roku z lokatą 18/128. Mianowany został podporucznikiem rezerwy a następnie wcielony do 1 pułku piechoty legionów dz. pers. 1/32 z 16.01.1932 roku ze starszeństwem od 01.09.1931 roku. Od 13.06. do 23.07.1932 roku odbył ćwiczenia wojskowe rezerwy. W 1933 roku otrzymał ziemię za zasługi w walce o niepodległość nadaną z majątku Rojstele położoną w gminie Rudomińskiej powiecie Wileńsko – Trockim aktem nadawczym nr 36 pozycja 4967. W roku 1934 odbył 6 - ścio tygodniowe ćwiczenia wojskowe w 1 pułku piechoty legionów od 14.06. – 11.07.1934 r. na stanowisku służbowym dowódca plutonu łączności.8 W opinii służbowej przełożonych ppłk. Emila Fieldorfa i ppłk. Aleksandra Stawarza możemy między innymi przeczytać: „Energiczny i ambitny w pracy, posiada dużo wrodzonej inicjatywy, poczucie honoru duże, charakter prawy i zrównoważony, stanowczy, pilny. Stosunek do służby wojskowej wybitnie ideowy (w I Brygadzie Legionów Polskich służył od 1914 r.) duże poczucie dyscypliny, czynny i ruchliwy działacz wśród społeczeństwa (pocztowe P.W. i W.F.)”. „Posiada duży i wyrobiony zmysł dowodzenia i kierowniczy, zamiłowany radiotelegrafista, długoletni samodzielny d–ca plut. radiotelegraf. B. duża zdolność zachowania tajemnicy wojskowej”.9 13 sierpnia 1945 roku Ludwik Piszczek z rodziną opuścili Wilno i po długiej podróży dotarli do Wrocławia, gdzie został zatrudniony w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów na stanowisku Referendarza Dyrekcji Okręgu. W dniu 07.07.1947 roku Ludwik z żoną Pauliną otrzymali przydział mieszkaniowy nr 22283/1748/V przy ulicy Bartla 4 we Wrocławiu. Pod koniec października 1950 roku podczas spaceru z rodziną Ludwik spotkał swojego dawnego podwładnego (z czasów kiedy pracowali na poczcie w Wilnie) narodowości litewskiej, który wiedząc iż był on legionistą złożył doniesienie do UB. Spotkanie to spowodowało nagłe pogorszenie zdrowia u chorującego już wcześniej Ludwika i w konsekwencji trafił on do Szpitala Akademii Medycznej we Wrocławiu. 30 października do szpitala przyszli po niego żołnierze NKWD wraz z funkcjonariuszami UB, ale był on już w stanie agonalnym i następnego dnia zmarł.
Autor:
moderatorMJP
26-09-2017
Pokazuj podpowiedzi