Legioniści Polscy - Wykaz Społecznościowy

umożliwia Internautom wprowadzanie zdjęć, dokumentów oraz historii rodzinnych bez weryfikacji naukowej

Jankowski Stanisław
Data ostatniej modyfikacji: 30-11-2015

Dokumenty poświadczające służbę w POW i Polskiej Sile Zbrojnej

Za udostępnienie skanów dziękujemy Państwu Świderskim.
Autor:
moderatorMJP
30-11-2015
Zaświadczenie służby w Polskiej Sile Zbrojnej (1920 r.)
Legitymacja na prawo noszenia odznaki pamiątkowje I-wszej Brygady
Zaświadczenie służby w Polskiej Sile Zbrojnej (1920 r.)
Zaświadczenie służby w POW (1936 r.)
Zaświedczenie służby w 45 p. strzelców Kresowych
Poświadczenie służby w Polskiej Sile Zbrojnej (1938 r.)
Poświadczenie służby w Polskiej Sile Zbrojnej (1938 r.)
Nadanie odznaki pamiątkowej 45 p. strzelców Kresowych (1936 r.)
Pokazuj podpowiedzi