HISTORIA LEGIONÓW

Jaka była rola Józefa Piłsudskiego oraz Legionów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Czy istnieje jeden punkt widzenia na wydarzenia lat 1914-1918? Na ile sposobów można opowiedzieć tę samą historię?

Zapraszamy do zapoznania się z wielogłosową opowieścią o Legionach. Historie legionowe opowiadają członkowie rodzin, których bliscy walczyli o niepodległość Polski, pamiątki – niemi świadkowie wydarzeń, historycy przy pomocy „pióra” i źródeł oraz fotografie, na których utrwalony został świat widziany oczami legionistów.

Śledź z nami polską drogę do niepodległości. Co miesiąc nowa dawka informacji o wydarzeniach sprzed stu lat!

Barbara Mazurkiewicz

Barbara Mazurkiewicz z domu Mucha urodziła się 27 kwietnia 1924 r. w Warszawie. Jest córką mjr. Zygmunta Muchy – legionisty, zawodowego żołnierza Wojska Polskiego II RP, oraz Zofii z domu Trebert. W okresie międzywojennym uczęszczała do przedszkola rodzin wojskowych w Warszawie. Po przeprowadzce rodziny do Zamościa w 1930 r., ukończyła tam dwie klasy gimnazjum. Podczas okupacji niemieckiej, po aresztowaniu i śmierci ojca zamordowanego w 1940 r. w kazamatach lubelskiego zamku, przeniosła się wraz z matką i bratem do kuzynostwa w Głownie. Od 1942 r. przebywała w Warszawie, gdzie uczyła się w Szkole Drogeryjnej i uczęszczała na tajne komplety. Złożyła też przysięgę konspiracyjną, wstępując do Armii Krajowej. Mieszkała wówczas w internacie Rady Głównej Opiekuńczej dla rodzin wojskowych. Tuż przed wybuchem powstania warszawskiego wyjechała z miasta z powodu choroby matki. Po wojnie przeprowadziła się z bliskimi do Łodzi, gdzie spędziła całe swoje dorosłe życie i założyła rodzinę. Mieszka tam do dziś i bierze czynny udział w działaniach lokalnego Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin.
opowiada o okolicznościach kupna przez stryja, Jana Muchę, aparatu fotograficznego, którym dokumentował szlak bojowy II Brygady Legionów Polskich.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Henryk Bułhak

Henryk Bułhak urodził się 1 stycznia 1930 r. w Wilnie. Pochodzi z rodziny kresowej, której korzenie znajdują się na Mińszczyznie. Do wybuchu II wojny światowej mieszkał w Nowogródku, gdzie jego ojciec sprawował urząd sędziego. Podczas okupacji sowieckiej, wiosną 1941 r., został deportowany wraz z bliskimi na Syberię. Na zesłaniu przebywał pięć lat – do repatriacji w 1946 r. W Polsce ludowej ukończył studia historyczne, ożenił się i podjął pracę naukową w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Do dziś mieszka w stolicy i pozostaje czynny zawodowo.
opowiada o legionowych przyśpiewkach – żurawiejkach.
  • 1

Krystyna Małkowska

Krystyna Maria Małkowska z domu Malska urodziła się 15 marca 1921 r. w Częstochowie. Jest córką członka Związku Strzeleckiego, legionisty, komendanta okręgu częstochowskiego Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnika powstań śląskich, posła i senatora w międzywojennej Polsce – Władysława Malskiego. Dzieciństwo spędziła w Jodkiszkach na Wileńszczyźnie, gdzie ojciec, jako osadnik wojskowy, otrzymał przydział ziemski. W 1938 r., po zrobieniu matury, zapisała się na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Stefana Batorego i zamieszkała w Wilnie. Podczas okupacji sowieckiej pracowała na Kowieńszczyźnie, a po inwazji państw osi na ZSRS w 1941 r., powróciła do majątku rodziców, którym – wobec wcześniejszego aresztowania ojca przez NKWD – samodzielnie zarządzała. Przebywając jeszcze na Kresach, wyszła za mąż. W 1945 r., po zmianach granic państwowych w wyniku zakończenia wojny, została przymusowo przesiedlona. Przeniosła się wraz z rodziną do Warszawy. W stolicy ukończyła studia etnograficzne i mieszka do dziś.
opowiada o ojcu Władysławie Malskim, żołnierzu Legionów Polskich, jego przeżyciach na polu walki oraz stosunku do bohaterstwa wojennego.
  • 1
  • 2
Pokazuj podpowiedzi