HISTORIA LEGIONÓW

Jaka była rola Józefa Piłsudskiego oraz Legionów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Czy istnieje jeden punkt widzenia na wydarzenia lat 1914-1918? Na ile sposobów można opowiedzieć tę samą historię?

Zapraszamy do zapoznania się z wielogłosową opowieścią o Legionach. Historie legionowe opowiadają członkowie rodzin, których bliscy walczyli o niepodległość Polski, pamiątki – niemi świadkowie wydarzeń, historycy przy pomocy „pióra” i źródeł oraz fotografie, na których utrwalony został świat widziany oczami legionistów.

Śledź z nami polską drogę do niepodległości. Co miesiąc nowa dawka informacji o wydarzeniach sprzed stu lat!

Galerie zdjęć powrót

"Za wierną służbę" Brygadier Józef Piłsudski przypina odznakę Belinie i pierwszej siódemce Strzelców z Kadrówki, 1914. Z teki "Wojna. 12 oryginalnych fotografii z pola walk Legionów Polskich". Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw.MJP/835/6

„Karabin maszynowy działa!” (Wołyń, nad Styrem, wiosna 1916 r.). Zdjęcie z „Albumu Legionów Polskich”. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/857

Ppor. Krudowski i chor. Kordzik w okopach 4 p.p. Legionów (Wołyń,nad Styrem, wiosna 1916 r.). Zdjęcie z „Albumu Legionów Polskich”. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/857

Placówka III batalionu 4 p.p. (Wołyń, nad Styrem, wiosna 1916 r.). Zdjęcie z „Albumu Legionów Polskich”. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/857

Wielkie moczary pod Optową trudne do przebycia na przedpolu II i III batalionu 4 p.p. Legionów (Wołyń, nad Styrem, wiosna 1916 r.). Zdjęcie z „Albumu Legionów Polskich”. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/857

Chorąży Gowont przy minach (Wołyń, nad Styrem, wiosna 1916 r.). Zdjęcie z „Albumu Legionów Polskich”. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/857

Profesor Leon Wyczółkowski i Stefan Sonnewend (Wołyń, nad Styrem, wiosna 1916 r.). Zdjęcie z „Albumu Legionów Polskich”. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/857

Sierżant Bernadzki przy karabinie maszynowym (Wołyń, nad Styrem, wiosna 1916 r.). Zdjęcie z „Albumu Legionów Polskich”. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/857

Pozycja obok reduty Piłsudskiego (Wołyń, nad Styrem, wiosna 1916 r.). Zdjęcie z „Albumu Legionów Polskich”. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/857

Punkt obserwacyjny (Wołyń, 1916 r.). Zdjęcie z „Albumu Legionów Polskich”. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/857

 

Komendant Józef Piłsudski wśród ułanów (Wołyń, 1916 r.). Zdjęcie z „Albumu Legionów Polskich”. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/857

 

Wołyń, nad Stochodem, 1916 r. Zdjęcie z „Albumu Legionów Polskich”. Ze zbiorów Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/857

 

 

Pokazuj podpowiedzi