HISTORIA LEGIONÓW

Jaka była rola Józefa Piłsudskiego oraz Legionów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Czy istnieje jeden punkt widzenia na wydarzenia lat 1914-1918? Na ile sposobów można opowiedzieć tę samą historię?

Zapraszamy do zapoznania się z wielogłosową opowieścią o Legionach. Historie legionowe opowiadają członkowie rodzin, których bliscy walczyli o niepodległość Polski, pamiątki – niemi świadkowie wydarzeń, historycy przy pomocy „pióra” i źródeł oraz fotografie, na których utrwalony został świat widziany oczami legionistów.

Śledź z nami polską drogę do niepodległości. Co miesiąc nowa dawka informacji o wydarzeniach sprzed stu lat!

Galerie zdjęć powrót

Mały legionista pod krzyżem w Kirlibabie (Bukowina). Jest to prawdopodobnie jeden z tzw. synów pułku - sierot wojennych przygarniętych przez żołnierzy. Objęci opieką chłopcy służyli jako pomocnicy, łącznicy, a czasem walczyli też z bronią w ręku, 1915, nr inw. MJP/52/16/1

Mały legionista z jeńcem rosyjskim przed budynkiem komendy 4 pułku piechoty Legionów Polskich, 1916, nr inw. MJP/52/95/7

Na zgliszczach spalonych przez kozaków sadyb w lubelskiem - działania wojenne dotykały całych rodzin, 1915, nr inw. MJP/52/46/1

Wygnana przez Moskali ludność wraca do swoich siedzib. Działania wojenne sprawiały, że ludność cywilna często zmieniała miejsce swojego pobytu, czy to z własnej woli, aby ratować życie i dobytek, albo zmuszona przez wojska jednej bądź drugiej strony konfliktu, 1915, nr inw. MJP/52/47/7

Dożywianie ubogich dzieci w Kamińsku. Legioniści starali się wspierać polską ludność cywilną dotkniętą działaniami wojennymi, 1915, nr inw. MJP/52/48

Wejście "Zuchowatych"  5 pułku piechoty do Kowla (6.IX.1915 r.). Gdy legioniści wkraczali do miast i miasteczek na terenie Królestwa Polskiego często witani byli przez tłumy gapiów, w których nigdy nie brakowało dzieci, 1915, nr inw. MJP/52/58/2

Na huśtawcu w 2 pułku ułanów w Gradysku. Długie stacjonowanie na Wołyniu pozwoliło legionistom na rozbudowanie swojej tymczasowej infrastruktury, jak też zbliżenie z miejscową ludnością. Wybudowana przez nich huśtawka służyła zarówno żołnierzom, jak i okolicznym dzieciom, 1916, nr inw. MJP/52/118/2

Legioniści na froncie włoskim. Po kryzysie przysięgowym część żołnierzy legionów została wcielona do struktur armii austro-węgierskiej i wysłana na front włoski. Tutaj na pamiątkowej fotografii wraz z kilkoma małymi Włochami, 1917, nr inw. MJP/52/191/7

Legioniści z jednym z najmłodszych żołnierzy przed ziemianką na Wołyniu, 1916, nr inw. MJP/291/71

Leoś Marchwicki, najmłodszy żołnierz 4 pułku piechoty, z kozakiem schwytanym na patrolu, z serii "Czwartacy", po 1916, fot. S. Mucha, zbiory Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/1848/1

Pokazuj podpowiedzi