HISTORIA LEGIONÓW

Jaka była rola Józefa Piłsudskiego oraz Legionów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Czy istnieje jeden punkt widzenia na wydarzenia lat 1914-1918? Na ile sposobów można opowiedzieć tę samą historię?

Zapraszamy do zapoznania się z wielogłosową opowieścią o Legionach. Historie legionowe opowiadają członkowie rodzin, których bliscy walczyli o niepodległość Polski, pamiątki – niemi świadkowie wydarzeń, historycy przy pomocy „pióra” i źródeł oraz fotografie, na których utrwalony został świat widziany oczami legionistów.

Śledź z nami polską drogę do niepodległości. Co miesiąc nowa dawka informacji o wydarzeniach sprzed stu lat!

Galerie zdjęć powrót

Grupa oficerów w Kętach (Sław-Rowecki, Zwierzyński, Jagmin-Sadowski, Trapszo, Stych-Stachiewicz itd.), styczeń-luty 1915, nr inw. MJP/52/6/3

Oficerowie i szarże żandarmerii polowej z Jurem-Gorzechowskim na czele, styczeń-luty 1915, nr inw. MJP/52/6/4

Lekarze szpitala legionowego w Kętach z por. dr. Emilem Bobrowskim (pośrodku), styczeń-luty 1915, nr inw. MJP/52/6/6

Przybycie I Brygady na odpoczynek do Kęt, 24 stycznia 1914, nr inw. MJP/52/7/6

Pększyc-Grudziński między legionistami w Kętach, styczeń-luty 1915, nr inw. MJP/52/7/11

Kompania kadrowa w Kętach, siedzą od lewej: dr Bystram-Stryjeński, Krok-Paszkowski, Herwin-Piątek, Kasprzycki, Burhard-Bukacki, Kruk-Kruszewski, Wieniawa-Długoszowski, nr inw. MJP/52/7/12

Przegląd I Brygady w Kętach przez Komendanta Józefa Piłsudskiego w towarzystwie przedstawicieli Naczelnego Komitetu Narodowego, luty 1915, MJP/52/8/1

Szkoła telefoniczna I Brygady pod Kętami, luty 1915, MJP/52/8/5

Grupa oficerów z kompanii saperów I Brygady, od lewej: Stefan Dąbkowski, Piątkowski, Warchałowski, Możdżeń, Mieczysław Dąbkowski, Żmigrodzki, Nehring i dr Rohan, luty 1915, MJP/52/8/6

Pokazuj podpowiedzi