HISTORIA LEGIONÓW

Jaka była rola Józefa Piłsudskiego oraz Legionów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Czy istnieje jeden punkt widzenia na wydarzenia lat 1914-1918? Na ile sposobów można opowiedzieć tę samą historię?

Zapraszamy do zapoznania się z wielogłosową opowieścią o Legionach. Historie legionowe opowiadają członkowie rodzin, których bliscy walczyli o niepodległość Polski, pamiątki – niemi świadkowie wydarzeń, historycy przy pomocy „pióra” i źródeł oraz fotografie, na których utrwalony został świat widziany oczami legionistów.

Śledź z nami polską drogę do niepodległości. Co miesiąc nowa dawka informacji o wydarzeniach sprzed stu lat!

BIBLIOGRAFIA powrót

ŹRÓDŁA:

 • T. Kasprzycki, Kartki z dziennika oficera I Brygady, Warszawa 1934
 • W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918, Wolumen, Warszawa 1990
 • K. Nowina-Konopka, Wspomnienia wojenne kapelana II brygady Legionów Polskich, 1993
 • J. Panaś, Pamiętniki kapelana Legionów Polskich, Lwów 1920
 • A. Piłsudska, Wspomnienia, Warszawa 1989
 • J. Piłsudski, Moje pierwsze boje, Warszawa 1925
 • J. Piłsudski, O wartości żołnierza Legionów, Warszawa 1923
 • J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, Warszawa 1937
 • J. Pudełek, W drużynie Komendanta. Ze wspomnień żołnierza I Brygady i oficera Adiutantury Generalnej Naczelnika Państwa (1914-1921), Warszawa 1938
 • F.S. Składkowski, Moja służba w Brygadzie. Pamiętnik polowy, Warszawa 1990
 • J. Świtalska-Fularska, Wspomnienia lekarki legionowej, Lwów-Warszawa 1937
 • T. Tarczyński-Alf, Wspomnienia oficera I Brygady, Londyn 1979
 • H. Tomza, Dziennik Legionisty 1914-1915. Walki II Brygady Legionów w Karpatach Wschodnich, Warszawa 2008
 • F.S. Składkowski, Beniaminów 1917-1918, Warszawa 1935
 • L. Wasilewski, Piłsudski jakim go znałem, Warszawa 2013
 • Wierna służba. Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1910–1915, pod red. A. Piłsudskiej, M. Rychtertówny, W. Pełczyńskiej, M. Dąbrowskiej, Warszawa 1927
 • Z. Zawiszanka, Przez dwa fronty. Pamiętnik wywiadowczyni I Pułku Legionów z 1914 r.

 

OPRACOWANIA:

 • Album Legionów Polskich, Warszawa 1933
 • J. Baluch, Życie na stos rzucone, Warszawa 2007
 • I. Becket, Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszawa 2009
 • A. Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918, Kraków 2014
 • W.K .Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny, t 1-5, Warszawa 2005-2007
 • S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 2007
 • J. Dufrat, Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do ochotniczej Legii Kobiet (1908-1918/1919), Toruń 2001
 • K. Filipow, M. Klimecki, Legiony to… Szkice z dziejów Legionów Polskich, Białystok 1998
 • A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867­-1892, Kraków 2008
 • A. Garlicki, U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1978
 • M. Gilbert, Pierwsza wojna światowa, Poznań 2003
 • W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. 1 i 2, Kraków-Łomianki 2006
 • S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1997
 • W. Korpalska, Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, Wrocław 1988
 • P. Mikietyński, Niemiecka droga ku Mitteleuropie. Polityka II Rzeszy wobec Królestwa Polskiego (1914-1916), Kraków 2009
 • J.M. Majchrowski, Pierwsza kompania kadrowa. Portret oddziału, Kraków 2004
 • W. Milewska, J. T. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918, Kraków 1998
 • W. Milewska, M. Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918, Kraków 1999
 • L. Moczulski, Przerwane powstanie polskie 1914, Warszawa 2010
 • T. Nałęcz, Irredenta polska, Warszawa 1992
 • J.T. Nowak, Szlakiem bojowym Legionów Polskich, Kraków 2014
 • A. Nowakowska, Wanda Gertz. Opowieść o kobiecie żołnierzu, Kraków 2009
 • U. Oettingen, 1 Pułk Piechoty Legionów Polskich w Kielcach 19 sierpnia-10 września 1914 roku, [w:] Z dziejów Kielc w latach 1914-1918, red. U. Oettingen, Kielce 2004
 • Ósmy ułan Beliny; Generał brygady Józef Marian Smoleński „Kolec” (1894-1978), red. G. Nowik, M. Smoleński, Warszawa 2008
 • J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego, Warszawa 1978
 • J. Pajewski, Pierwsza wojna światowa 1914­-1918, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław 1991
 • W. Potkański, Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed 1914 r., Warszawa 2002
 • B. Roja, Legioniści w Karpatach w 1914-1915, Warszawa 1933
 • J.M. Seniów, Na drodze do niepodległości. Prasa krakowska wobec Legionów Polskich podczas I wojny światowej (1914-1918), Kraków 2004
 • A. Stempin, Próba „moralnego podboju” Polski przez Cesarstwo Niemieckie w latach I wojny światowej, Warszawa 2013
 • J. Snopko, Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918, Białystok 2008
 • W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław 1995
 • W. Suleja, Tymczasowa Rada Stanu, Warszawa 1998
 • D. Szymczak, Między Habsburgami a Hohenzollernami. Rywalizacja niemiecko – austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego, Kraków 2009
 • M. Walak, Niepodległością naznaczeni. Z dziejów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich 1915-1917, Bełchatów 2010
 • H. Wereszycki, Historia polityczna Polski 1864-1918, Wrocław 1990
 • Wielka historja powszechna, t. 7: Wielka Wojna 1814-1918, cz. I i II, Warszawa 1937
 • M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990

Opracowanie: Małgorzata Basaj

Pokazuj podpowiedzi