HISTORIA LEGIONÓW

Jaka była rola Józefa Piłsudskiego oraz Legionów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Czy istnieje jeden punkt widzenia na wydarzenia lat 1914-1918? Na ile sposobów można opowiedzieć tę samą historię?

Zapraszamy do zapoznania się z wielogłosową opowieścią o Legionach. Historie legionowe opowiadają członkowie rodzin, których bliscy walczyli o niepodległość Polski, pamiątki – niemi świadkowie wydarzeń, historycy przy pomocy „pióra” i źródeł oraz fotografie, na których utrwalony został świat widziany oczami legionistów.

Śledź z nami polską drogę do niepodległości. Co miesiąc nowa dawka informacji o wydarzeniach sprzed stu lat!

Dziedzictwo powrót

Piknik legionowy w Terespolu

Dnia 9 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Terespolu i w miejscowej Prochowni miała miejsce uroczystość uczczenia 100. rocznicy przemarszu Legionów Polskich przez Podlasie. Impreza ta odbyła się w ramach obchodów Roku 2015 Rokiem Legionów Polskich w Powiecie Bialskim. Szkoła, wspólnie z Kołem Miłośników Fortyfikacji i Historii Terespola, Klubem Seniora „Srebrny Włos” i Miejskim Ośrodkiem Kultury, zorganizowała przedsięwzięcie pod nazwą Piknik Legionowy,  którego koordynatorem była Justyna Sowa, nauczycielka historii w ZSO.

Wcześniej, w szkole, odbywały się zajęcia pozalekcyjne z historii na temat przemarszu Legionów Piłsudskiego przez Podlasie.  W ramach tych obchodów zorganizowane zostały konkursy: historyczny „Śladami Legionów po Podlasiu”, fotograficzny „Tędy maszerowały Legiony”, plastyczny „Chłopcy malowani” dla uczniów z terespolskich i okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Patronat nad wspominanymi konkursami objęli senator Grzegorz Birecki i poseł Adam Abramowicz.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w ZSO. W zastępstwie dyrektora, Anna Chaber, powitała gości zaproszonych: senatora Grzegorza Bireckiego reprezentowanego przez Wojciecha Gałabudę, posła Adama Abramowicza,  burmistrza Miasta Terespol Jacka Danieluka, proboszcza parafii prawosławnej w Terespolu księdza Jarosława Łosia, prezesa Miejsko-Gminnego Koła Kombatantów w Terespolu Antoniego Jaśkiewicza, zastępcę komendanta Komisariatu Policji w Terespolu Mariana Głuszczuka, przedstawiciela komendanta Placówki Straży Granicznej w Terespolu por.Marcina Krzyżanowskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Neplach Mariolę Borodziuk, dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Władysława Reymonta Roberta Wieczorka, Marka Żelisko przedstawiciela oddziału zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej,przewodniczącą Rady Rodziców Annę Dołęgę, radnych Miasta Terespol: Urszulę Artecką, Dorotę Szprychel, Justynę Sowę, członków Klubu Seniora „Srebrny Włos”, członków Koła Miłośników Fortyfikacji i Historii w Terespolu.

Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali referatu „Legiony Polskie na Południowym Podlasiu”,  wygłoszonego przez  dra  Bogusława Korzeniewskiego.

Anna Chaber, wspólnie ze sponsorami, wręczyła pamiątkowe dyplomy i wyróżnienia oraz nagrody. Rozdawaniu nagród towarzyszyły pieśni legionowe w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i klubu seniora.

W konkursie  historycznym w kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce zajął Eryk Jaroszuk - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu, drugie miejsce Bartosz Błyskun - uczeń kl. VI Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach, atrzecie miejsce przypadło Patrycji Sawczuk - uczennicy kl. V Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach. Wyróżnienie otrzymała Magdalena Justyna Tarasiuk - uczennica kl. V Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach.

W kategorii gimnazjum w konkursie historycznym zwyciężył Michał Warakomski-uczeń kl. III Gimnazjum Publicznego nr 2 w Terespolu. Drugie miejsce przypadło Józefowi Misiejukowi – także uczniowi kl. III wspomnianego gimnazjum.

Zwycięzcą konkursu fotograficznego został Jakub Gromada – uczeń kl. VI Zespołu Szkół w Małaszewiczach. Drugie miejsce w tym konkursie zajęła Anna Litwiniuk - uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej im. J Ursyna Niemcewicza w Neplach, zaś trzecie miejsce przypadło Erykowi Jaroszukowi – uczniowi kl.VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu.

Największą popularnością wśród uczniów szkół podstawowych cieszył się konkurs plastyczny. Pierwsze miejsce zdobyła Magda Wasiluk - uczennica kl. Va Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu, drugie miejsce zajęła Paulina Mikołajczuk- uczennica kl. VIa  wspomnianej szkoły, trzecie miejsce przypadło Dawidowi Walencikowi-uczniowi kl. IV Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego  w Małaszewiczach. Wyróżnienia otrzymali: Łukasz Tomaszewski-uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Neplach, Natalia Romaniuk-uczennica kl. IVa, Natalia Szołoniuk- kl. IVa, SP1 Terespol,Jakub Paweł Antoniuk - kl. IVa,SP1 Terespol,Marta Michalak -  kl. Va, SP1 Terespol,Agnieszka Łukaszuk - kl. IVa SP1Terespol, Eryk Jaroszuk i Dominik Osypowicz - uczniowie kl. VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Terespolu. 

Należy podkreślić, że dzięki ludziom wielkiego serca i dobrej woli organizatorzy mogli nagrodzić i wyróżnić wspaniałych uczniów, którzy podjęli się trudu wykazania wiedzą ze znajomości historii regionalnej. Organizatorzy  serdecznie dziękują sponsorom  konkursów legionowych, którymi byli: Grzegorz Birecki – senator Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Abramowicz – poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbieta Iwaniuk – radna powiatu bialskiego, Bożena Kowalczyk – radna Miasta Terespol, Wojciech Guziuk – radny Miasta Terespol, Dariusz Herlikiewicz – radny Miasta Terespol, Justyna Sowa – radna Miasta Terespol, Urszula Artecka – radna Miasta Terespol, Stanisław Krzemiński – radny Miasta Terespol, płk. Artur Barej – komendant placówki Straży Granicznej w Terespolu, Maciej Niedźwiedzki – firma usługowo-handlowa PIXEL w Terespolu.

Uczniów do konkursów przygotowywali nauczyciele: Grażyna Oleszczuk – Szabluk,  Małgorzata Sowa,  Maria Mikołajczak, Edyta Drobysz i Justyna  Sowa.

Drugą część pikniku stanowiło obejrzenie wystawy Legiony Polskie 1915 – 2015, która znajduje się w miejscowej Prochowni. Oprócz fotografii i przedmiotów z czasów legionowych zgromadzonych w gablotach,  odwiedzający to miejsce mieli okazję podziwiać mundur legionisty I Brygady. Na placu przy prochowni wszyscy uczestnicy pikniku   delektowali się kiełbaskami z ogniska.

Organizatorzy pikniku składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom
i osobom, które przyczyniły się do organizacji tej imprezy.

 

Autor: Justyna Sowa
Pokazuj podpowiedzi