HISTORIA LEGIONÓW

Jaka była rola Józefa Piłsudskiego oraz Legionów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Czy istnieje jeden punkt widzenia na wydarzenia lat 1914-1918? Na ile sposobów można opowiedzieć tę samą historię?

Zapraszamy do zapoznania się z wielogłosową opowieścią o Legionach. Historie legionowe opowiadają członkowie rodzin, których bliscy walczyli o niepodległość Polski, pamiątki – niemi świadkowie wydarzeń, historycy przy pomocy „pióra” i źródeł oraz fotografie, na których utrwalony został świat widziany oczami legionistów.

Śledź z nami polską drogę do niepodległości. Co miesiąc nowa dawka informacji o wydarzeniach sprzed stu lat!

Źródła powrót

22 grudnia 1914, Wiedeń, Toast prezesa NKN, prof. Władysława Leopolda Jaworskiego, wygłoszony podczas obiadu na cześć Józefa Piłsudskiego.

Panie Brygadyerze. Dokoła ciebie i Legjonów, na których czele stoisz, tworzy się już legenda, opromieniająca cię sławą. Nie mogę z nią rywalizować. Jestem nią tak samo przejęty, jak wszyscy. Jestem szczęśliwy, że żyję w czasach pozwalających mi widzieć, jak ona powstaje i rośnie. Legenda ta mówić będzie o twych przymiotach. Moje działanie polityka, świadka i współdziałającego jest inne. Pragnę wydobyć to na wierzch, co historja-sędzia za główną i właściwą twą zasługę poczyta. Wojna zastała nas, niestety, nieprzygotowanych. Nie mówię o przygotowania materjalnem, ale o przygotowaniu ideowem. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest chwiejność, bywa nią zwątpienie, brak zdolności do czynu, tego jedynego głosu, który ma moc brzmienia w czasie wojny. Gdy przechodzę myślą ubiegłe cztery miesiące tak długie, stwierdzam, że jedynym, który miał zdolność decyzji, zdolność ryzyka, bez którego niema wojny, byłeś ty, panie Brygadyerze! Porwałeś za sobą całe społeczeństwo, poszło za czynem przez ciebie stworzonym i trwa. (….)

Twój przykład i twój czyn działa. Możesz się cieszyć. Przy tym stole widać nie stronnictwa i warstwy, ale tylko Polaków, i tylko Polaków zdecydowanych, wierzących w swoją ideę, niosących dla niej ofiary. Gratuluję ci, panie Brygadyerze tej chwili, którą przeżywasz obecnie, patrząc na swoje dzieło. Życzę ci wytrwania w dalszych bojach, trudach i mękach. Tobie i narodowi polskiego życzę zwycięstwa! Piłsudski – niech żyje!

K. Srokowski, N.K.N. Zarys historii Naczelnego Komitety Narodowego, Kraków 1923, s. 292-293.

Pokazuj podpowiedzi