HISTORIA LEGIONÓW

Jaka była rola Józefa Piłsudskiego oraz Legionów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości? Czy istnieje jeden punkt widzenia na wydarzenia lat 1914-1918? Na ile sposobów można opowiedzieć tę samą historię?

Zapraszamy do zapoznania się z wielogłosową opowieścią o Legionach. Historie legionowe opowiadają członkowie rodzin, których bliscy walczyli o niepodległość Polski, pamiątki – niemi świadkowie wydarzeń, historycy przy pomocy „pióra” i źródeł oraz fotografie, na których utrwalony został świat widziany oczami legionistów.

Śledź z nami polską drogę do niepodległości. Co miesiąc nowa dawka informacji o wydarzeniach sprzed stu lat!

Krzyż POW powrót

W centralnej części odznaki umieszczono stylizowany monogram „JP” dla podkreślenia związku peowiaków z osobą Józefa Piłsduskiego.

Byli członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej stosunkowo wcześnie, bo już w listopadzie 1918 r., otrzymali prawo noszenia pamiątkowych odznak. Oficjalna nazwa prezentowanej odznaki to „Krzyż POW”.

Odznaka wykonana została w srebrze lub tombaku srebrzonym. Między ramionami krzyża znajdują się stylizowane promienie, a na nich napis: POW 1918. W centralnej części umieszczono stylizowany monogram „JP” (Józef Piłsudski) dla podkreślenia związku Peowiaków z osobą Naczelnika Państwa. Prawo do noszenia odznaki potwierdzał specjalny dokument. W zbiorach naszego Muzeum posiadamy „Krzyż POW”, jego miniaturkę (przeznaczoną do noszenia w cywilu) oraz egzemplarz dokumentu nadania, stwierdzający fakt przyznania odznaki kobiecie – Teodozji Goszczyńskiej-Kotlarewiczowej.

Odznaka: Polska Organizacja Wojskowa, po 1922, Michrowski Józef (grawer), wymiary: 3,3 x 3,3; 2,6 (nakrętka), własność Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, nr inw. MJP/2314

Opracowanie: Łukasz Suska

Pokazuj podpowiedzi